Carta de Logu

introdutzione

Incipit
De qui offenderet sa sengoria
De qui tractarit traycioni o desonore
Qui ochirit homini
Idem
De Venenu
De tène su malefactore
Qui eèt isbandidu
Qui si ochiret
De feridas
De feridas
A faltegu
Feridas
Strada
De inquisitione
De deliquentes
Iurados de loghu
De maleficios sus iurados de logu hant achircare
Furas
De pregontari
De sus pregontus
Qui leuarit mulieri
Qui intrarit in domo
De femina coyada
Qui andarit a festa
De carthas bulladas
Ordinamentos de furas
De cauallu eboy
De cauallu rude
De berbegues
De cani
De ortu dabis
Fura de lauore
Fura de domo
Lamentu de fura in domo
De tène su furone
De denunciare sas largas
De tènesus furones
De proare sos cauallos
Qui non tennint su furone
Qui compararit cauallu
Qui isfundarit a vigna agiene
De qui lauarit prestanza
Qui leuarit raygua
De qui accusarit
Ordinamentos de foghu
Qui ponne fogu in domo
De foghu in lauore
De foghu
De foghu
Ordinamento de chertos e de nunzas
Testamètos
De corona
De nunza de corona
Corona
Nunzas
De iscrianos
De possessione
De mandare nunza
De inprestanza
De qui esseret binchidu
De iurari
De chertadore
De chertu
De turmentu
Quida de berruda
De qui sat aclamari pro fradisvltra mare
Ordinamètos de imprestationes e de possessiòes
De qui possiderit
De testimongius
De chertus
Forma de corona
De sos iuighantes
De qui ant aduocare
De qui antesser clamados pro testimògios
De faguere procuradore
Qui iurat pro testimonio
Dechertos dubitosos
De appellationibus
De appellationibus
De appellare si
Ordinamètos de siluas
Silua
Armadu a silua
Qui leuarit su serru
Qui alluarit abba
De mesura falsa
De astores
De Vendere cauallos
De sus lieros
De sus lieros
Lieros
Lieros
De sus iurados
De forzus
De cauallus
De qui sindi andarit
De deseredari
De coyamentos
De coyanza et heretamentu
De donazione
De inuentario
De tutores e curadores
De prea
De mantenni iusticia
De tauernayos
Ordinamentos de corgios et de mercantes
De negociantes
De is suetoris
De sus mercantis
De corgius
Idem de ligadores
Ordinametos de sa guardia a sus laores vingnas et ortos
De qui portarit boes in viagiu
De su molenti in lauores
Bestiamen in bingnas
De ispastores
De ispastores
De pastores
De ispaximentos
Qui maxellaret a tortu
De ferIIs
De sas curadorias obligadas andari a quida de berrude
Ordinamètos de salarios
De auditores
De sas dies feriadas
Curadores
De logare cauallu
De non blastomari a deus
De sa charta de loghu
Debitu pagadu
Maystros de lynna
De canes in gamma
Ordinamètos de vignas de lauores e de ortos
Vignas e ortus
Idem
De su porcho mannali
Porchos de gamma
De terra boida
De cungiare vingna
De cungiare vingna
De faguere lauorare sas vignas
Qui iscògiarit vigna o orto
Qui venderet agresta
Qui esseret loghadu a vigna
De vigna
De vingia
vigna
De fruttura
De melloni
De faba
Muda deboes
Muda de boes
De vachas
De porchos
De cabras
De berbegues in pardo
De a[p]ssos
De pagare so a[p]tso
De obseruare sos capitulos
Ordìamètos de cumonis de maxellos de termìs e iniurias
Cumonis
Cumonis
Comonis
Cumonis
Cumonis
De isuiari sarachu
De su pardu
De sus asones
De pardu
De sas ebbas
De pradargos
De pradargios
De ponni sinnu
De terminis
De qui comporarit
Qui furarit
Qui se allogat
De triulari
De sos bubarris
De sa muda de boes
De boes de mala fama
De boynargus
De sinari su bestiamen
Bestia de intradura
Fura de abitacione
Qui tocarit bestiamen
Qui su pastore sia cretidu
De su cane qui fagherit damnu
Qui narrit paraula crimìosa
Qui narrit corrudo
Qui fagheret ficas
Qui narrit iniuria ad officiali
Qui offenderit mayori
De bestiamen
Vingias
De arari
Guardia de bestiamen
De allogare su bestiamen

nuraghe.eu